APL Chișinău a aprobat Strategia municipală pentru protecția drepturilor copilului 2020-2025

Social

Primăria municipiului Chișinău informează că APL Chișinău are un nou document de politici privind protecția drepturilor copilului pentru următorii 5 ani – Strategia municipală pentru protecția drepturilor copilului 2020-2025. Proiectul a fost aprobat la ultima ședință a Consiliului municipal Chișinău.

Scopul documentului de politici este de a crea un mediu prietenos și incluziv, capabil să asigure, să respecte și să protejeze drepturile fiecărui copil din municipiul Chișinău. Strategia își propune o abordare intersectorială în implementare, cu implicarea mai multor subdiviziuni ale APL Chișinău, inclusiv DMPDC, DGETS, DGASS, Poliția municipală etc.

Beneficiarii Strategiei sunt toți copiii, indiferent de starea materială a familiei, mediul de reședință, apartenența etnică, limba vorbită, sex, vârstă, apartenența politică sau religioasă, starea de sănătate, caracteristicile de învățare și dezvoltare, comportamente antisociale sau antecedente penale etc., din municipiul Chișinău, cu accent pe copiii și familiile în situație de risc, precum și atenție deosebită față de copiii cu dizabilități și copii cu cerințe educative speciale.

De asemenea, elaborarea noii strategii de profil vine din necesitatea concentrării eforturilor pe structuri integrate de prevenire și identificare timpurie a situațiilor de risc pentru copii și respectiv, consolidării capacităților de intervenție și asistență la nivel comunitar, dezvoltării și implementării unor mecanisme eficiente de analiză a necesităților și planificare a activităților de dezvoltare a serviciilor sociale pentru copii.

Viceprimarul de ramură, Angela Cutasevici, a menționat că aprobarea Strategiei  municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020-2025 se înscrie în contextul general de reformare a sistemului de protecție a copilului din Republica Moldova, dar și alinierea acestuia la standardele şi angajamentele europene și internaționale.

Documentul a fost elaborat de Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului, cu asistența tehnică a reprezentanței UNICEF Moldova.

Direcția municipală de profil va elabora până la data de 31.12.2020, Planul de acțiuni în vederea implementării Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020-2025.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.