La data de 8 aprilie în Republica Moldova a început Recensământul Populației și Locuințelor (RPL)

Social

Mulțumim tuturor care susțin și promovează acest exercițiu de importanță națională!

Odată cu intensificarea comunicării despre începerea recensământului, în mediul online au apărut mai multe întrebări și preocupări ale cetățenilor privind procesul de recenzare și întrebările din chestionar.

Apelăm către toți cetățenii și sursele media, să se informeze din surse oficiale și sigure, să nu cadă pradă dezinformării. Informăm că, personalul Biroului Național de Statistică (BNS) este deschis de a răspunde la orice întrebări prin intermediul a mai multor canale:

Informații detaliate și oficiale despre recensământ puteți accesa la:

Mai jos oferim răspunsuri la întrebări frecvente despre chestionarele de recensământ apărute în aceste zile în mediul online. Acestea și mai multe răspunsuri sunt disponibile la rubrica Întrebări frecvente / Întrebările din chestionarele de recensământhttps://statistica.gov.md/ro/intrebarile-din-chestionarele-de-recensamant-10072.html

Cum au fost alcătuite întrebările din chestionarele de recensământ?

Atât subiectele, cât și variabilele (întrebările din chestionare) de recensământ, au fost elaborate în conformitate cu prevederile art. 11 al Legii 231/2022 privind recensământul populației și locuințelor urmând și recomandările internaționale, inclusiv ale Conferinței Statisticienilor Europeni pentru Recensămintele Populației și Locuințelor din runda 2020, care reflectă bunele practici internaționale. Au fost luate de asemenea în considerare și chestionarele de recensământ din anii 2004 și 2014, pentru asigurarea comparabilității datelor cu recensămintele precedente.

Întrebările din chestionarele de recensământ au fost pe larg consultate cu instituțiile interesate și societatea civilă, procesul de consultare fiind lansat încă în decembrie 2022 și a inclus mai multe etape.  Astfel, chestionarele au fost definitivate urmare a unui proces extins de consultări publice. Rezultatele intermediare și cele finale ale consultărilor publice ale variabilelor și chestionarelor de recensământ au fost examinate de către Comisia Națională pentru Recensământul Populației și Locuințelor  2024.  În baza Deciziei nr. 12 din 15.02.2024 a Comisiei, au fost aprobate chestionarele RPL

Ce înseamnă miezul nopții între 7 și 8 aprilie 2024? De ce se utilizează la Recensământ?

Conform cadrului normativ și standardelor internaționale, orice recensământ prevede colectarea datelor conform stării la un anumit moment/dată de referință.

Conform art. 6 (3) al Legii 231/2022 privind recensământul populației și locuințelor: ”Informațiile înregistrate în cadrul recensământului reflectă caracteristicile populației și ale locuințelor conform situației la ora 00.00 a datei de referință a recensământului, care este prima zi a perioadei de colectare a datelor de recensământ.”

Corespunzător, în cazul RPL 2024 din Republica Moldova, momentul de referință al Recensământului 2024 este ora 00:00 a zilei de 8 aprilie 2024. Astfel, pentru toate persoanele care vor fi recenzate, datele colectate în chestionarele de recensământ trebuie să se refere la acest moment de referință al recensământului – regulă aplicată pentru toți participanții la recensământ.

Ținem să subliniem că aceeași abordare a fost aplicată și în cadrul RPL din anul 2014, precum și la recensămintele precedente.

Astfel, spre exemplu la recensământ nu se vor colecta date despre copiii născuți după ora 00:00, 8 aprilie 2024, care vor fi prezenți în gospodării la momentul interviului, ce poate avea loc în orice zi din perioada de recenzare: 8 aprilie -7 iulie 2024.

De ce este necesară întrebarea „Ați fost prezent în această locuință la miezul nopții între 7 și 8 aprilie?” (întrebarea 3 din chestionarul 3P)

Este o întrebare inițială, prima în chestionarul persoanei (3P) și este formulată anume cu referire la momentul de referință al RPL 2024. Ea servește identificării din start a persoanele care vor avea reședința obișnuită în localitatea unde are loc interviul.

De exemplu, persoanele care s-au mutat cu traiul în această locuință după 8 aprilie (au ales răspunsul „nu, m-am mutat cu traiul după 8 aprilie”) sunt întrebate despre localitatea unde s-au aflat la 8 aprilie (salt de la întrebarea 3 la întrebarea 14 “Unde v-ați aflat la 8 aprilie anul 2024?”) – pentru a atribui reședința obișnuită în altă localitate unde au locuit preponderent înainte de data interviului (întrebările 15-18). 

Astfel, subliniem că întrebările din chestionar sunt importante în special pentru a determina exact populația cu reședință obișnuită în localitățile țării– informație mult solicitată de către autoritățile publice locale, centrale și alți utilizatori. Totodată, setul efectiv de întrebări din chestionar care vor fi adresate persoanei anume va depinde de faptul dacă persoana și-a schimbat sau nu locul de reședință până la data de referință a RPL.

Pot cetățenii să refuze să participe la recensământ, sau să răspundă doar la unele întrebări? Vor fi sau nu sancționați în acest caz?

Conform art. 7 al Legii nr.231/2022, participarea la recensământ a persoanelor care fac obiect al recenzării este obligatorie prin a furniza, pe propria răspundere, informații corecte și complete conform chestionarelor de recensământ. La întrebări referitor la caracteristicile etno-culturale (etnie, limbă, religie) respondentul poate să aleagă opțiunea Nu declar.  Participarea și oferirea de răspunsuri corecte la recensământ este nu doar o obligație, dar și un act civic!

În câte limbi este întocmit chestionarul?

Chestionarele de recensământ au fost elaborate și sunt disponibile în limba română, rusă, găgăuză, ucraineană, bulgară și romani.

Mai multe răspunsuri la întrebările ce țin de chestionarele de recensământ sunt disponibile pe pagina web oficială a BNS, rubrica Recensământ 2024 / Întrebări frecvente / Întrebările din chestionarele de recensământ:  https://statistica.gov.md/ro/intrebarile-din-chestionarele-de-recensamant-10072.html.

Alte întrebări frecvente privind Recensământul Populației și Locuințelor 2024:

De ce este necesar recensământul?

Datele colectate vor sta la baza proiectelor de dezvoltare la nivel de localitate și de țară. Recensământul va oferi răspunsuri la întrebări precum:

  • Cum se va distribui bugetul public între autoritățile publice locale?
  • Câte școli, grădinițe, creșe, locuri de joacă noi trebuie construite?
  • Unde sunt necesare mai multe spitale și puncte de servicii de urgență?
  • Cum trebuie de replanificat transportul public etc.?

Recensământul va oferi date statistice importante pentru elaborarea și implementarea politicilor de dezvoltare spațiale bazate pe date, în funcție de densitatea populației în anumite zone – planificarea transportului urban, planificarea de grădinițe, școli, spitale etc., ținând cont că autoritățile Republicii Moldova în prezent nu dispun de date la nivel de arii mici, inclusiv grile de 1 km pătrat, din motiv că datele despre populație nu sunt interconectate cu adresa locuinței acestora.

Datele recensământului vor servi  pentru colectarea de impozite pe bunurile imobiliare?

Categoric nu. Recensământul locuințelor din 2024 NU are drept scop colectarea impozitelor de orice tip de la persoane. Conform Legii nr. 93/2017 și a  Legii 231/2022 datele obținute din chestionarele de recensământ (ca și în cazul altor date statistice) sunt confidențiale și utilizate doar în scopuri statistice, fiind diseminate (publicate) doar în formă agregată, fără posibilitatea de identificare a persoanelor care au prezentat datele.

Scopul colectării datelor despre locuințele din țară este de a determina indicatori privind nivelul de trai al populației, gradul de ocupare al fondului locativ, dotarea locuințelor  cu instalații de încălzire, bucătărie, sistem de canalizare, baie sau duș în interiorul locuinței etc.

De ce se întreabă despre locuințe, când toate aceste date sunt deja la Cadastru?

Datele de recensământ se regăsesc doar parțial în sursele de date (registrele) administrative deținute de autoritățile și alte instituții publice din Republica Moldova (Registrul de Stat al Populației, Registrul Bunurilor Imobile și altele).

În plus, spre deosebire de registrele administrative, care se referă la situația de-jure, recensământul colectează date despre situația de-facto, pentru a oferi o imagine cât mai obiectivă privind caracteristicile de recensământ.

Astfel, recensământul va oferi indicatori care lipsesc în sursele datele administrative . La momentul de față, de exemplu, în țara noastră sunt localități în care nu sunt efectuate lucrări cadastrale masive și respectiv multe locuințe nu sunt înregistrate în Registrul Bunurilor Imobile. Totodată, acolo unde sunt efectuate lucrările cadastrale masive este înregistrată doar clădirea de bază. În același timp, procedurile de înregistrare a clădirilor în Registrul Bunurilor Imobile presupun un anumit grad de finalizare a construcțiilor și din acest motiv multe din casele individuale nefinalizate, construite de către persoanele fizice lipsesc în baza de date cadastrală.

Concomitent, în circa 40% de localități din țară nu sunt atribuite adrese, respectiv pentru locuințele din aceste localități lipsesc date în Registrul de stat al adreselor.

Subliniem că, datele cu caracter personal colectate în cadrul RPL 2024, NU pot fi dezvăluite către nici o persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat, inclusiv în adresa autorităților, organelor de drept etc.

Ce facem dacă recenzorul nu găsește pe nimeni acasă?

În cazul în care recenzorul nu găsește pe nimeni acasă, acesta va lăsa în cutia poștală, în poartă sau la ușă o înștiințare privind participarea la recensământ, care va conține datele de contact ale recenzorului pentru a stabili împreună o zi și oră convenabilă pentru recenzare. Recenzorul va efectua 5 vizite la domiciliu.

Care este orarul de lucru al recenzorului?

Recenzorii nu au un orar fix, ci unul flexibil, în dependență de specificul activității fiecăruia (student, angajat cu normă întreagă sau parțială, casnică etc. ). Intervalul în care pot să recenzeze este între ora 8:00 și ora 21:00. Preponderent, recenzorii vor vizita gospodăriile seara, în intervalul 17.00-21.00, și în zilele de odihnă, în intervalul 8:00-21:00.

Este obligatoriu ca recenzorul să intre în casă?

Nu sunteți obligați să lăsați recenzorul în casă, dar nu uitați că recenzorii au o muncă foarte grea, să meargă din casă în casă. Dacă îi veți oferi cel puțin un scaun recenzorului, acesta Vă va fi foarte recunoscător. Dacă aveți îngrijorări sau nelămuriri cu privire la recenzor sau procesul de recensământ, puteți verifica identitatea recenzorului  la Linia Verde 0800 800 24.

Cum sunt protejate datele cu caracter personal?

Informațiile oferite de populație în cadrul recensământului sunt confidențiale și protejate prin lege (Legea nr.231/2022 și Legea nr. 93/2017). Aceste date se utilizează doar în scopuri statistice (nu în scop fiscal   etc.), fără a fi posibilă identificarea persoanelor. Când chestionarul este completat, informația este transmisă pe server și păstrată în siguranță. Datele cu caracter personal colectate în cadrul RPL 2024, NU pot fi dezvăluite către nici o persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat.   Datele de la recensământ vor fi publicate doar sub formă generalizată pe diverse caracteristici ale populației.

Adițional la întrebările și îngrijorările cetățenilor, atenționăm că apar informații false și calomnioase privind Recensământul populației și locuințelor din 2024, diseminate în special pe rețele de socializare.

Pentru a informa corect societatea despre situația reală privind RPL 2024, BNS adăugător la cele 10 mituri publicate pe pagina BNS și alte dezmințiri, vine cu informații suplimentare, de combatere a tezelor calomnioase:

FALS 1.  Recenzorii nu ar avea dreptul să solicite datele cu caracter personal

Colectarea datelor cu caracter personal în cadrul RPL 2024 și obligativitatea BNS de a asigura confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal rezultă expres din cadrul legal aferent: Legea nr.93/217 cu privire la statistica oficială, Legea nr.231/2022 privind recensământul populației și locuințelor, Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Conform prevederilor legale stipulate, datele de la populație, vor fi colectate de către recenzori, care sunt angajați temporari de către BNS, pe perioada RPL. Aceștia sunt obligați să asigure confidențialitatea datelor individuale și vor fixa răspunsurile persoanelor recenzate pe dispozitivul electronic de tip tabletă. Datele de pe tabletă vor fi transferate, în mod securizat, pe server, fiind exclusă posibilitatea fizică și tehnologică de a fi accesibile oricărei persoane neautorizate.

Recenzorii:

1. se vor identifica prin legitimația de serviciu – care reprezintă un document de strictă evidență cu elemente de protecție împotriva falsificării;

2. vor purta însemne de identitate a RPL 2024 precum: veste și/sau tricouri, chipiuri, genți și tablete cu logoul recensământului.

Identitatea acestora poate fi confirmată prin apelarea la Linia verde a recensământului,  la numărul  0 800 800 24  (apeluri gratuite).

FALS 2.  Datele cu caracter personal colectate la recensământ ar putea fi dezvăluite către alte persoane și organizații, inclusiv ONU

Datele cu caracter personal colectate în cadrul RPL 2024, NU pot fi dezvăluite către nici o persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat, inclusiv organizațiile internaționale precum ONU și nici măcar organelor de drept precum poliție, procuratură, instanța de judecată etc. (a se vedea interdicțiile expres prevăzute de art. 4 alin. (2) lit. e), art. 18-20 din Legea nr. 93/2017 privind statistica oficială și art. 14 alin. (4) din Legea nr. 231/2022 privind recensământul populației și locuințelor).

FALS 3. Chestionarul de recensământ ar conține informații dubioase cu privire la viața personală

Chestionarele  de recensământ au fost elaborate în conformitate cu prevederile Legii 231/2022 privind RPL, luând în considerare și bunele practici internaționale, inclusiv conform  Recomandările Conferinței Statisticienilor Europeni pentru Runda 2020 a recensămintelor populației și locuințelorPrincipiile și Recomandările pentru recensămintele populației și locuințelor, Revizia 3, ONURegulamentul (CE) Nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, din 9 iulie 2008 privind recensămintele populației și locuințelor, care au avut la baza experiența acumulată urmare a efectuării a sute de recensăminte, realizate în toate țările de pe globul pământesc.

Întrebările din chestionarele de recensământ au fost definitivare urmare a unui proces extins de consultări publice, cu participarea întregii societăți – a celor care dețin expertiză, care au dorit să contribuie la pregătirea și desfășurarea recensământului, pentru obținerea de date necesare pentru dezvoltarea demografică și social-economică a țării și comunităților ei.

Informația obținută în cadrul RPL la întrebările din chestionare va permite de a studia și a cunoaște diverse  fenomene importante și actuale pentru societate, precum: migrația internă și cea externă (de scurtă și lungă durată), mobilitatea oamenilorrelațiile inter-generaționale și îmbătrânirea populațieipăstrarea identității culturale în contextul globalizării ș.a.

Mai multe detalii care combat acest fals le vedeți mai sus, la rubrica Întrebări frecvente / Întrebările din chestionarele de recensământ

FALS 4.  Putem refuza recenzarea și comunicarea datelor, deoarece acestea se regăsesc în registrele de stat și nu va surveni nici o răspundere pentru necomunicare acestora

Registrele de stat, deși conțin numeroase informații și date utile, nu sunt în măsură să satisfacă în deplină măsură cerințele RPL, din care considerent este necesară efectuarea Recensământului, în conformitate cu prevederile Legii 231/2022, precum și a altor acte normative (Legea nr.93/2017, Hotărârea Guvernului  nr.69/2024  etc.).

A se menționa că respondenții (persoanele care vor fi recenzate) sunt obligați să ofere răspuns la întrebările recenzorului, în caz contrar, ar putea surveni răspundere contravențională prevăzută al art. 330 din Codul contravențional, care se aplică nominal (pentru fiecare persoană care refuză recenzarea).

FALS 5. Tehnica utilizată trebuie să fie certificată metrologic

Conform Legii metrologiei nr. 19/2016 și Hotărârii Guvernului nr. 1042/2016 cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare și a măsurărilor supuse controlului metrologic legal – tabletele (PC) utilizate în cadrul RPL 2024, NU cad sub incidența certificării metrologice.

Biroul Național de Statistică îndeamnă internauții să nu disemineze și să nu răspândească astfel de informații neveridice pentru a nu contribui la răspândirea falsurilor.

Biroul Național de Statistică face un apel către toată populația de a participa la Recensământul Populației și Locuințelor 2024,  pentru realizarea  cu succes a exercițiului de recensământ, ceea ce va permite ca factorii de decizie și societatea în ansamblu să fie asigurate cu informații necesare la luarea deciziilor bazate pe dovezi, care să răspundă necesităților populației țării, conform caracteristicilor etnice, culturale, sociale și economice ale acesteia, și fundamentarea celor mai bune politici publice în țară, contribuind la dezvoltarea social-economică și în domenii de importanță vitală pentru oameni, precum sănătatea, educația, protecția socială, infrastructură și servicii publice, dezvoltare umană, economică, la nivel teritorial și național.

Vă rugăm să ne ajutați în distribuirea acestor răspunsuri către cei care le-au adresat sau și-au exprimat îngrijorările.

Vă mulțumim pentru cooperare.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook  , Instagram , YouTube , TikTok , Twitter .